Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

agta13
5426 d917
Reposted fromcalifornia-love california-love viamigotka migotka
agta13
9968 1769
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamigotka migotka
Sponsored post
feedback2020-admin

January 25 2018

agta13
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
agta13
1753 d453 500
Reposted frommoai moai viamuskaan muskaan
agta13
Reposted fromFlau Flau viamuskaan muskaan
agta13
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viaaggape aggape
agta13
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaaggape aggape
5876 087d
Reposted fromdivi divi viaaggape aggape
agta13
3176 3281 500
Don't disturb, it's nap time
Reposted frominzynier inzynier viaaggape aggape
agta13
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaaggape aggape
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

agta13
2376 7124 500
Reposted fromMarcysia Marcysia viaaggape aggape
agta13
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaggape aggape
agta13
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaaggape aggape
agta13
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutkapa outkapa
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaoutkapa outkapa
agta13
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutkapa outkapa
agta13
4143 d7c4 500
Reposted fromphilipp philipp viaoutkapa outkapa
agta13
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viafoods foods
agta13
4143 d7c4 500
Reposted fromphilipp philipp viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...