Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

agta13
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
agta13
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaehh ehh
agta13
3196 7a1f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaehh ehh
agta13
3953 5b5d 500

laughhard:

Grandpa really doesn’t like being taught art.

Reposted fromtron tron vianatioszka natioszka
agta13
8525 d9e7 500
Reposted fromGIFer GIFer vianiezwykla niezwykla
agta13
agta13
5657 ab2e 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamalgretout malgretout
agta13
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalgretout malgretout
agta13
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamalgretout malgretout
agta13
4264 cc2d 500
agta13
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viamalgretout malgretout
agta13
2953 b326 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vianiezwykla niezwykla
agta13
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viapl pl
agta13
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viamigotka migotka
agta13
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viaWarpRider WarpRider
agta13
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
agta13
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
agta13
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viajustmine justmine
agta13
Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl