Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

agta13
0978 efb9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaehh ehh
agta13
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viaehh ehh
agta13

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaZlaKobieta ZlaKobieta
5325 5e82 500

itscarororo:

what kind of goat is this

agta13
Szczecińskie bulwarki
agta13
2635 b3fd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubie-lato lubie-lato
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vialubie-lato lubie-lato
agta13
Noc jest moim dniem.
agta13
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
agta13
4287 78f5
agta13
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
agta13
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
agta13
Amtrak vs Snow
Reposted fromvolldost volldost viaoutkapa outkapa
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viaoutkapa outkapa
agta13
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutkapa outkapa
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaoutkapa outkapa
agta13
5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viaoutkapa outkapa
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viaoutkapa outkapa
agta13
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl