Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaEtien Etien
agta13
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
9837 9e1d
Reposted fromsunlight sunlight viapikkumyy pikkumyy
agta13
3659 1d2c 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viapikkumyy pikkumyy
agta13
3378 e7db 500
Reposted fromprzegrany przegrany viafugitka fugitka
agta13
2716 543d
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
agta13
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafugitka fugitka
agta13
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafugitka fugitka
agta13
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
6510 5814 500
Reposted fromkimik kimik viagonnabebetter gonnabebetter
agta13
6202 ab5f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viairmelin irmelin
agta13
8167 9511 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
agta13
9079 dea7 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viairmelin irmelin
6321 6094 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
agta13
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viairmelin irmelin
agta13
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
agta13
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl