Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

agta13
Reposted frombluuu bluuu
agta13
Reposted frombluuu bluuu
agta13
Reposted frombluuu bluuu
agta13
7921 aedc
Reposted fromnyaako nyaako viamigotka migotka
agta13
1237 1a18
Reposted fromMuppet Muppet viawishyouwerehere wishyouwerehere
agta13
agta13
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj.
Reposted fromdziewcze dziewcze viainvincible invincible
agta13
Szukamy zmiany, a zmieniamy tylko kod pocztowy.
— 9 żyć
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viainvincible invincible
agta13
Zawsze wydawało mi się, że stanowię połączenie dwóch zupełnie różnych osób, ale nie są one równoważne. Jedna jest bardziej dominująca, silna, pewna siebie i lepiej z nią nie zadzierać. Tak naprawdę byłam jednak tą drugą osobą. Kimś, kto potrzebował miłości i akceptacji.
— C.J.Roberts
Reposted fromlovemystery lovemystery viainvincible invincible
agta13
1447 3ecf
Reposted fromretaliate retaliate viainvincible invincible
agta13
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viainvincible invincible
agta13
4552 60bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
agta13
agta13
6853 046b
Reposted fromsilentghost silentghost viainvincible invincible
agta13
1075 c209
Reposted frommrautyna mrautyna viatasteofmartini tasteofmartini
agta13
1565 65c4 500
agta13
0734 7c01
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viadotkneszeptem dotkneszeptem
agta13
agta13
1837 1594
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapl pl
agta13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl